'Cause you're my Destiny

目前分類:南圭 ∞ 喜歡你 (5)

瀏覽方式: 標題列表 簡短摘要

喜歡你  

 

 

 

 

 

這是要我回答答案的意思嗎….

文章標籤

夜靈 發表在 痞客邦 留言(4) 人氣()

喜歡你  

 

 

 

 

 

聖圭躺在床上休息。

文章標籤

夜靈 發表在 痞客邦 留言(3) 人氣()

喜歡你  

 

 

 

 

 

一下課優鉉就馬上撥了電話。

文章標籤

夜靈 發表在 痞客邦 留言(7) 人氣()

喜歡你  

 

 

 

 

 

優鉉的物理成績突然變得超級好。

文章標籤

夜靈 發表在 痞客邦 留言(4) 人氣()

喜歡你  

 

 

 

 

 

優鉉已經不知道轉學第幾次了。

文章標籤

夜靈 發表在 痞客邦 留言(13) 人氣()